Felvételi eljárás

Maimonidész Zsidó Gimnázium

Felvételi eljárás

Ideiglenes felvételi jegyzék ››

A Maimonidész Zsidó Gimnázium ebben az évben is várja azokat a tanulókat, akik az általános iskola 6. vagy 8. osztályának elvégzését követően egy nyelvi előkészítő évfolyamos (angol nyelvű) oktatást biztosító, a zsidó kultúrával és vallással kapcsolatban is komoly ismereteket átadó gimnáziumban képzelik el jövőjüket.

Iskolánk kilencedik nyelvi előkészítő évében a közismereti tantárgyak szinten tartása mellett elsősorban a héber és az angol oktatásra helyezi a hangsúlyt, 14 angol nyelvi órát biztosítunk diákjaink számára. A kilencedik nyelvi előkészítő évében mindenki fel tud zárkózni angol nyelvből.

Iskolánk vallási jellege fejeződik ki abban, hogy a judaisztika tantárgy részei nagy hangsúlyt kapnak a gimnáziumi képzés során.

Iskolánk fontos adatai: 

  • Iskolánk OM azonosítója: 203236
  • Telephely kód: 001
  • 4 évfolyamos gimnázium tagozatkódja: 0001
  • A 6 évfolyamos gimnázium tagozatkódja: 0002

Amennyiben iskolánk elnyerte leendő diákunk és családja tetszését, várjuk jelentkezésüket.

A felvételi eljárás:

 A felvételi eljárásunk követi a többi iskolába való jelentkezés módját, tehát a tanulóknak központi jelentkezési lapot kell kitölteni, amelyen iskolánkat jelölik meg. A nyolcadik osztályosok jelentkezési lapját az általános iskolákban tölthetik ki, a hatosztályos képzésre jelentkezők esetében a jelentkeztetés a szülők feladata. Mint tudják, a középiskolák döntő többsége a felvételi eljáráshoz kéri a központi írásbeli eredményét. Ezt mi is kérjük! A központi írásbelit bármely iskolában megírhatják a tanulók, erre azonban egyénileg kell jelentkezni. Iskolánk a szombati nap miatt központi írásbeli vizsgát nem tud szervezni, tehát a hozzánk jelentkező diákok más iskolákban írják meg a dolgozatot. Sajátos jellege a felvételi eljárásunknak, hogy a hozzánk jelentkező diákok a honlapunkról letölthető regisztrációs lapot is töltsék ki, és azt közvetlenül juttassák el iskolánkba. (Ide kattintva érheti el.)

A felvételi eljárásunk a központi írásbeli megírása mellett egy felvételi beszélgetésből áll.  A felvételi beszélgetésen lehetőség nyílik arra, hogy a felvételi bizottság jobban megismerje a jelentkezni kívánó diákot, annak érdeklődési körét és szemléletét. Fontos látni, hogy a tanuló értékrendje hogyan illeszkedne osztálytársaihoz és az iskola szellemiségéhez. A jelentkező tanuló értékrendje mellett kiemelten fontos a család, a támogató-, együttműködő szülő értékrendje.

A felvételi beszélgetés a felvételi bizottság előtt zajlik, aminek tagja a leendő osztályfőnök is. A beszélgetés során lehetőség nyílik a tanuló központi írásbeli eredményének átbeszélésére. A felvételi beszélgetés nem pontképző eleme a felvételi eljárásnak.

SZÜLŐKKEL VALÓ MEGISMERKEDÉS

Fontosnak tartjuk, hogy a leendő diákok szüleivel, családjával is felvegyük a kapcsolatot. Ezért a szülőkkel egy beszélgetést folytat a felvételit vezető kolléga. A közös együttműködés szempontjából elengedhetetlennek tartjuk, hogy ne csak a tanulóval, de annak családjával is személyes kapcsolatot tudjunk kialakítani, az iskola értékrendjét az egész család elfogadja. Fontos az elején tisztázni, hogy mi az, amit az iskola nyújtani kíván, és mi az, amit a szülők elvárnak – mi speciális kerettantervünkkel azon vagyunk, hogy egy dinamikus, jól átlátható struktúrát biztosítsunk diákjaink számára. Fontos számunkra a rendszeres kapcsolattartás és a visszajelzés, a szülők és a diákok részéről egyaránt.

ANGOL ÉS HÉBER SZINTFELMÉRŐ

Azoknak a diákoknak, akik felvételt nyertek iskolánkba, a nyelvi csoportba soroláshoz egy szintfelmérést tartunk. Ez két részből, írásbeli tesztből és szóbeli elbeszélgetésből áll. A szintfelmérő célja, hogy felmérjük a tanulók nyelvi kompetenciáit, ennek függvényében tudjuk majd kialakítani a kilencedik nyelvi előkészítő angol csoportjait.

A felvételi eljáráshoz kapcsolódó legfontosabb dátumok: (A kékkel kiemelt feladatok intézése a szülők feladata!)

Határidők Feladatok
2023. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2023. november 30. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe. Ezek listáját 2023. november 15-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi.
2024. január 20. Az általános felvételi eljárás kezdete.
2024. január 20., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett intézményekben. INTÉZMÉNYÜNKBEN – VALLÁSI OKOK MIATT – A FELVÉTELI ÍRÁSBELI VIZSGÁT NEM TUDJÁK MEGÍRNI.
2024. február 9. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. (Értékelő lapok átvétele!)
2024. február 21. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak.  Iskolánk egyéni jelentkezési lapjának megküldése intézményünkbe. (A 6 osztályos képzésbe jelentkezők jelentkezési lapját a szülők közvetlenül küldik meg iskolánkba.)
2024. március 4.-március 20. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2024. március 22. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2024. április 8-10. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2024. április 22. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
2024. május 2. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2024. június 26-28. Beiratkozás a középfokú iskolákba.

A felvételivel kapcsolatos kérdésekkel forduljanak hozzánk bizalommal:

Szilánk Zsuzsa
operatív igazgató
Tel: 06/30-9903694
E-mail: titkarsag@zsidogimnazium.hu

KÉRDÉSED MERÜLT FEL?

Írj nekünk és tanáraink válaszolnak kérdéseidre.