Közösség

A Maimonidész Gimnázium alapvető küldetése, hogy az iskola mindenekelőtt pozitív közösségi élmény és örömforrás legyen a gyermekek számára. Így nagy hangsúlyt fektetünk az intenzív közösségi életre az iskola falain belül és kívül egyaránt. Mindennek kereteit kellően megteremti többek közt a:

  • Kis létszámú osztályok – az iskolai közösség minden tagja nagyobb figyelmet kap
  • Az EMIH közösségi hálója köré épülő iskolai közösség
  • Az iskolában és az iskolán kívüli ifjúsági szervezeti élet és az ott végzett közösségi munka (Atid, Alefkids, Madrich képzés stb.)
  • Önkéntes szociális feladatvállalás lehetősége az EMIH intézményrendszerében (Olajág Otthonok, Cedek szeretetszolgálat)
  • Az iskola által biztosított védett környezet
  • Az iskola elkötelezett tanári gárdájának morális példamutatása

A Maimonidész Gimnázium kiemelten fontosnak tartja, hogy a gyermekek élete ne az iskolában kezdődjön és ne az iskolában érjen véget. Nem tartjuk helyesnek, ha egy iskola a szülők nevelésben szükséges szerepét is igyekszik magára vállalni, de fontosnak tartjuk a szülők aktív bevonását az iskolai életbe, valamint – ha szükséges – családsegítő szolgálatunk által segítséget biztosítunk a tehetséges, ugyanakkor nehéz helyzetű családból származó diákjaink számára.

Zsidóságunk

A zsidó hagyományban évezredes értéke van az oktatásnak. A vallás tanítása szerint a tanulás és a tanítás kötelessége a három éves gyermekeknél kezdődik és életünk utolsó napjáig tart. A judaizmus szerint a tanulás a legnemesebb vallási kötelesség. Így a zsidó közösség kétségtelenül sok évezredes kollektív tapasztalatokkal rendelkezik az oktatás jelentősége és módszertana tekintetében.

A Maimonidész Gimnázium ezeket a tapasztalatokat kívánja a közösség javára fordítani azzal, hogy kiveszi részét egy magabiztos, nyitott szellemiségű, a hagyományokat tiszteletben tartó jövő nemzedék nevelésében.

A Maimonidész Gimnáziumot alapító és fenntartó EMIH, valamint a szellemiségét megalapozó Chabad mozgalom lényegi ideológiája, hogy a zsidóság szellemi örökségétől eltávolodott nemzedékek számára kötelességünk megadni a lehetőséget a háromezer éves szellemi örökség alapos megismerésére és a pozitív közösségi élményekre.

A Maimonidész Gimnázium ebben a küldetésben szeretné kivenni részét. Hallgatóink közé várunk minden magyar zsidó fiatalt, függetlenül attól, hogy családi hátterében mennyire tölt be aktív szerepet a vallás gyakorlása vagy az identitás megélése. A Maimonidész Gimnázium hitvallása nem a szabályok megkövetelése, hanem a tudás átadása és a zsidó hagyományok, a közösség megismerése.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

KÉRDÉSED MERÜLT FEL?

Írj nekünk és tanáraink válaszolnak kérdéseidre.